วัดล่ามช้าง

พฤษภาคม 1, 2012 ในหมวดหมู่ สถานที่ท่องเที่ยว

วัดล่ามช้าง เป็นวัดเก่าแก่จากศิลาจารึกวัดต้นผึ้ง อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย มีอายุประมาณ ๖๐๐ กว่าปี โดยมีสิ่งก่อสร้างเช่น กุฏิสงฆ์ หอพระไตรปิฎก อายุประมาณเกือบ ๑๐๐ ปี และอุโบสถ อายุประมาณ ๕๐ กว่าปี

ศิลาจารึกวัดต้นผึ้ง
เลขทะเบียน ๓๔๕/๑๘ (ลพ.๘)
ขนาด กว้าง ๔๐ ซ.ม. สูง ๗๘ ซ.ม. หนา ๑๓ ซ.ม.
อายุสมัย พ.ศ.๑๙๘๗ อักษรไทยล้านนา ตัวอักษรฝักขาม ตัวเลขอักษรธรรม ภาษาไทยวน ที่มา วัดต้นผึ้ง ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน
เรื่องที่จารึก พ.ศ. ๑๙๘๗ นายคำสน หัวหน้านายเกวียน ขอเงิน ๑,๕๐๐ จากนักบุญและพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่ ได้แก่ มหาเถรอริยวังโส วัดป่าขี้เหล็ก มหาเถรเจ้าญาณรังสี วัดดอนไชย มหาสามีเจ้าอดุลญาณมังคละ วัดงาวทาง กับมหาสามีญาณสาคร วัดป่าล่ามช้างไชยอาราม จากนั้นจึงถวายภรรยา บุตร และข้าทาสไว้เป็นข้าของพระพุทธรูปประธาน บ้านผึ้งเหนือและบ้านผึ้งใต้ถวายชาด เงิน เบี้ย และข้าว แด่พระเจดีย์ ผู้อุปัฏฐากพระประธานมีสิทธิ์รับผลประโยชน์จากสิ่งของที่ได้ถวายไว้นั้น

หอพระไตรปิฎกศิลปปูนปั้นและแกะสลัก ศิลปไทยอง สร้างปีดับเม้า จศ. ๑๒๗๖ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๕๘
อายุเกิอบ ๑๐๐ ปี ปฏิสังขรณ์ ปีเปิ้นสัน จศ. ๑๓๓๐ ตรงกับ พ.ศ. ๒๕๑๑
วัดล่ามช้าง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ บ้านล่ามช้าง หมุ่ที่ ๓ ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวันมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือจดถนนสาธารณะ ทิศใต้จดลำเหมือง ทิศตะวันออกติดที่ธรณีสงฆ์ ทิศตะวันตกจดโรงเรียน มีที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร หอพระไตรปิฏก กุฏิสงฆ์ อาคารอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ อายุประมาณ ๘๐ กว่าปี

อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙
วัดล่ามช้างสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ตามประวัติแจ้งว่าสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ ๒๓๙๕ เดิมเป็นวัดร้าง ชาวบ้านได้พร้อมใจกันก่อสร้างวัดได้นิมนต์ครูบาวิชัย ญาณชโย มาเป็นผู้สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๕ วา ยาว ๑๖ วา

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม

๑. พระอธิการวิชัย ญาณชโย พ.ศ. ๒๓๙๕ – ๒๔๑๔
๒. พระอธิการอ้าย อภิชดย พ.ศ. ๒๔๑๔ – ๒๔๒
๓. พระอธิการแก้ว ปญฺโญ พ.ศ. ๒๔๒๙ -๒๔๔๕
๔. พระอธิการขัน คมฺภีรวํโส พ.ศ. ๒๔๔๕ -๒๔๖๐
๕. พระครูตุ้ย ญาณวุฒิ พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๕๑๘
๖. พระอธิการบุญปั๋น ขนฺติโก พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๓๙
๗. พระอธิการประพันธ์ ปภากโร พ.ศ. เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน