วันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี

พฤษภาคม 30, 2012 ในหมวดหมู่ กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 120 ปี  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก http://www.pr.moi.go.th